Sankt Agnes kapell är en plats där du ska finna inre ro under meditation eller djup bön.

Kapellet är byggt i 17-1800-tals stil med äldre målningar och interiör. Allt för att finna det inre lugnet.

Öppettider: Bönekapellets öppettider kan variera. För info och ev. tidsbokning, ring 0703257433

Du behöver inte göra någonting.

Sitt bara ner och lyssna.

Du behöver inte ens lyssna.. bara vänta.

Du behöver inte ens vänta, bara lära dig att

vara tyst, stilla och ensam.

Världen kommer obehindrat och omaskerat erbjuda sig till dig.

Den har inget annat val än att rulla i extas vid dina fötter.