Välkommen till Sankt Agnes Kapell och De sjungande stenarna

I Gnosjö vid vackra Björkhaga ligger Sankt Agnes Kapell och en psalmpark kallad ”De sjungande stenarna”. Sankt Agnes kapell är en plats där du ska finna inre ro under meditation eller djup bön.

Kapellet är byggt i 17-1800-tals stil med äldre målningar och interiör.

Parken har uppförts för att befästa vårt kulturarv och består av en portal på 40 ton med två stora stenpelare och ett granitblock till tak. På dessa pelare är 15 av de viktigaste psalmerna från 1695 års psalmbok inhuggna. I parken finns dessutom 12 stycken 3,5 meter höga granitblock med 24 av de mest folkkära psalmerna och väckelsesångerna inhuggna.

Detta är en plats där man ska finna stillhet och ro i en tillvaro av stress och oro.